sobota, 30 kwietnia 2016

Turniej blitza z Garri Kasparowem - Ultimate Blitz Challenge with Garry Kasparov 2016


Turniej "Ultimate Blitz Challenge with Garry Kasparov" wygrał am Hikaru Nakamura.

The tournament "Ultimate Blitz Challenge with Garry Kasparov" won grandmaster Hikaru Nakamura.

Turniej blitza, z już nie aktywnym arcymistrzem, Garrim Kasparowem (2812 Elo) który nie gra w turniejach od 11 lat, (ostatni turniej - Linares 2005), rozegrany został w Saint Louis w Stanach Zjednoczonych, w dniach 28 - 29 kwietnia 2016 roku.
Rywalami Kasparowa byli trzej najlepsi arcymistrzowie, USA, mistrz kraju am Fabiano Caruana, pochodzący z Włoch (2795 ELO), drugi am Hikaru Nakamura (2787 ELO) pochodzenia Japońskiego, i am Wesley So (2773 ELO) pochodzenia Filipińskiego.

Tempo gry - 5 minut, plus 3 sekundy za każdy ruch.
Fundusz nagród, 50.000 dolarów.
___________________________________________________________________________

Tournament Blitz with no longer active grandmaster, GM Garry Kasparov (2812 Elo) who doesn't play in tournaments for 11 years (the last tournament - Linares 2005), was played in St. Louis in the United States on 28 - 29th April 2016.
Rivals Kasparov, were three top grandmasters, the US, champion GM Fabiano Caruana am, a native of Italy (2795 ELO), the second GM Hikaru Nakamura (ELO 2787) of Japanese origin, and GM Wesley So (ELO 2773) Philippine origin.

They played - 5 minutes, plus 3 seconds for every move.
The prize fund 50.000 $
___________________________________________________________________________

                                           Turniej wygrał am Hikaru Nakamura
                                      The tournament won GM Hikaru Nakamura

Zwycięzca turnieju am Hikaru Nakamura, otrzymał 20,000 dolarów nagrody.
The winner GM Hikaru Nakamura, received 20.000 $ prize.
__________________________________________________________________________
Trnasmisja / Transmission - www.uschesschamps.com/2016-us-championship/live
__________________________________________________________________________
Strona turnieju i fotografie / Site and photos - www.uschesschamps.com
__________________________________________________________________________

piątek, 8 kwietnia 2016

Mistrzostwa Polski w Szachach 2016 - Polish Championships Chess 2016


LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski w Szachach i Budimex Indywidualnych Mistrzostw Polski Kobiet w Szachach 2016.
Turniej był rozgrywany w Poznaniu, w dniach 29 marca - 7 kwietnia 2016 roku.

W turnieju "open" wygrał faworyt, am Radosław Wojtaszek, który wyprzedził am Kacpra Pioruna o pół punktu i trzeciego am Mateusza Bartla o jeden punkt.
Natomiast w turnieju kobiet, także wygrała faworytka am Monika Soćko, wyprzedzając amk Jolantę Zawadzką o punkt i trzecią mm Iwetę Rajlich, o dwa punkty.
Turniej był z wysoką średnią rankingową, w "open" gdzie grali sami panowie ranking średni wyniósł 2610 ele, natomiast u kobiet 2349 elo.
W tym roku postanowiono wyrównać nagrody finansowe zarówno kobiety jaki i mężczyźni dostali odpowiednio: za pierwsze miejsce 20 tys.złotych, za drugie 13 tys. złotych i za trzecie 9 tys. złotych i odpowiednie mniejsze sumy na dalszych lokatach.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LOTTO Individual Polish Championship in Chess and Budimex Individual Polish Championships Women's Chess. 
The tournament was played in Poznan, on March 29 - April 7, 2016 year.

The tournament "open" won the favorite, GM Radoslaw Wojtaszek, ahead of GM Kacper Piorun, by half a point and the third GM Mateusz Bartel, one point.
In the women's tournament, also won the favorite GM Monika Soćko, ahead of WGM Jolanta Zawadzka, by one point and the third IM Iweta Rajlich, by two points.
The tournament was the high average rating in the "open" where they played gentlemen, rating the average was 2610 elo, while in women, 2349 elo.
This year it was decided to align financial rewards, men and women, they were given as follows: 
First place 20,000 . zloty, for the second 13, 000. zloty, and the third 9,000. zloty, and a corresponding smaller sums on further places.
__________________________________________________________________________

Zwycięzca turnieju "open" arcymistrz Radosław Wojtaszek, aktualnie jedyny polak który znajduje się na Światowej liście Fide, z rankingiem powyżej + 2700 elo, (wcześniej tylko am Michał Krasenkow osiągnął 2702 elo, w 2000 roku), w 2011 roku, zdobył brązowy medal Mistrzostw Europy w szachach błyskawicznych. 
W 2004 roku, zdobył tytuł mistrza Świata i mistrza Europy w kategorii do lat 18.
Trzy razy zwyciężał w mistrzostwach Polski do lat 20 w 2002 r.,2004r., i w 2005 roku.
Jest posiadaczem ośmiu medali indywidualnych mistrzostw Polski, trzy złote medale (2005r., 2014r., 2016r.) dwa srebrne (2009r.,2010r.) i trzy brązowe (2006r., 2008r., 2011r.).
Sprawował funkcję sekundanta ówczesnego Mistrza Świata, Viswanathana Ananda, w latach 2008 - 2014.
W turnieju "Tata Steel Masters" w Wijk Aan Zee, w 2015 roku, pokonał aktualnego Mistrza Świata, norweskiego arcymistrza Magnusa Carlsena.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The winner of the tournament "open" grandmaster Radoslaw Wojtaszek, currently the only Pole, which is on the World list Fide, with a ranking above + 2700 elo (previously only GM Michal Krasenkow, reached in 2702 elo, in 2000), in 2011, he won a bronze medal of the European Championships in Blitz.
In 2004, he won the title of champion of the World and European champion in the category up to 18 years.
Three times winner of the Polish championship for 20 years, in 2002., 2004., and in 2005.
Has eight individual medals Polish championships, three gold medals (2005., 2014., 2016.), two silver (2009., 2010.) and three bronze (2006., 2008., 2011.).
He helped, former the then World Champion, Viswanathan Anand, in the years 2008-2014.
In the tournament, "Tata Steel Masters" in Wijk Aan Zee, in 2015, defeated the current World Champion, Norwegian grandmaster Magnus Carlsen.


1. Radosław Wojtaszek
GM Ranking: 2713
Rok urodzenia
1987
Klub
MTS Kwidzyn
________________________________________________________________________

Drugie miejsce - Kacper Piorun
2. Kacper Piorun
GM Ranking: 2655
Rok urodzenia
1991
Klub
KSz Stilon Gorzów Wlkp.
________________________________________________________________________

Trzecie miejsce - Mateusz Bartel
3. Mateusz Bartel
GM Ranking: 2625
Rok urodzenia
1985
Klub
KSz Polonia Wrocław
_______________________________________________________________________

                  Zwycięzcy na podium: 1. Wojtaszek, 2. Piorun, 3. Bartel i czwarty J.K Duda.
________________________________________________________________________

Tabela / Table
L.p.TytułNazwisko ImięR. FIDE12345678910Pkt.
1GMWOJTASZEK, Radosław2713X½0½½111116,5
2GMPIORUN, Kacper2655½X½11½01½16,0
3GMBARTEL, Mateusz26251½X½½½1½½½5,5
4GMDUDA, Jan-Krzysztof2652½0½X½11½1½5,5
5GMŚWIERCZ, Dariusz2665½0½½X½01115,0
6GMDRAGUN, Kamil25940½½0½X1½1½4,5
7IMKLEKOWSKI, Maciej2432010010X½½½3,5
8IMKANAREK, Marcel253200½½0½½X½½3,0
9GMTOMCZAK, Jacek26030½½000½½X13,0
10GMGAJEWSKI, Grzegorz263300½½0½½½0X2,5
_________________________________________________________________________

Zwyciężczyni turnieju kobiecego, arcymistrzyni Monika Soćko, jako jedyna kobieta w Polsce posiada tytuł, męskiego arcymistrza, który zdobyła w 2008 roku. Jest multi-medalistką, m.in. brązową medalistką Mistrzostw Europy Kobiet, (Rijeka, 2010 r.) a także piętnastokrotną medalistką Mistrzostw Polski, zdobyła 7 złotych medali (1995r., 2004r.,2008r., 2010r., 2013r., 2014r., oraz w 2016 r., w 2015 r. zrezygnowała z udziału Mistrzostw Polski, z powodów osobistych), posiada pięć srebrnych (w 1993r., 1998r., 2001r., 2005r., 2011r.) i trzy brązowe (1997r., 1999r., i 2007 roku.).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The winner of the women's tournament, grandmaster Monika Socko, the only woman in Poland, has a title, a male grandmaster, who got in 2008. It is a multi-medal winner, among others, a bronze medal in the European Championship Women (Rijeka, 2010.) as well as fifteen times medalist of Polish Championships, has 7 gold medals (1995., 2004., 2008., 2010., 2013., 2014., and in 2016, while in 2015, resigned from the game in the Polish Championships, personal reasons), has five silver medals (in 1993., 1998., 2001., 2005., 2011.) and three bronze (1997., 1999., and 2007 year.).


1. Monika Soćko
GM Ranking: 2461
Rok urodzenia
1978
Klub
KSz "HETMAN" Katowice
_______________________________________________________________________

Drugie miejsce - arcymistrzyni Jolanta Zawadzka.

2. Jolanta Zawadzka
WGM Ranking: 2432
Rok urodzenia
1987
Klub
KSz Polonia Wrocław
_______________________________________________________________________

Trzecie miejsce - mistrzyni międzynarodowa Iweta Rajlich.

3. Iweta Rajlich
IM Ranking: 2389
Rok urodzenia
1981
Klub
KSz Polonia Wrocław
_______________________________________________________________________

                              Zwyciężczyni na podium: 1. Soćko, 2. Zawadzka, 2. Rajlich.
_______________________________________________________________________

Tabela / Table
L.p.TytułNazwisko ImięR. FIDE12345678910Pkt.
1GMSOĆKO, Monika2461X½0½1111117,0
2WGMZAWADZKA, Jolanta2432½X½10½1½116,0
3IMRAJLICH, Iweta23891½X01001½15,0
4WIMWOŹNIAK, Mariola2154½01X011½0½4,5
5WGMSZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina24030101X½01104,5
6WGMKULON, Klaudia22980½10½X10½14,5
7WIMKANTANE, Anna2310001010X1½14,5
8WFMHARAZIŃSKA, Ewa23100½0½010X½13,5
9WFMKIOŁBASA, Oliwia234800½10½½½X03,0
10WGMMAJDAN-GAJEWSKA, Joanna2380000½10001X2,5
_______________________________________________________________________

Strona i fotografie - www.mp2016.pzszach.pl
PZSzach - www.pzszach.pl
_______________________________________________________________________

sobota, 2 kwietnia 2016

Ranking Fide kwiecień 2016 - Rank Fide april 2016

W ścisłej czołówce bez większych zmian, jedynie zwycięzca turnieju kandydatów, am Sergiej Karjakin (zagra mecz o Mistrzostwo Świata z am Magnusem Carlsenem) zyskał 19 punktów, i awansował na 8 miejsce z 13, także były mistrz Świata am Vishy Anand, zyskał 8 punktów i awansował z 12 na 11 miejsce.
Na Światowej liście Fide, znalazło się czterech polaków, odpowiednio - 33. miejsce, am Radosław Wojtaszek (2716), 83. am Jan-Krzysztof Duda (2663), 95. am Kacper Piorun (2657), 99. am Dariusz Świercz (2665)

In the forefront without major changes, only the winner of the turnament candidates, GM Sergey Karjakin (will play the match for the World Championship with GM Magnus Carlsen) he gained 19 points, and moved up to 8th place with 13, also a former, World Champion GM Vishy Anand, gained 8 points, and moved up from 12th to 11th place.
On the list of the World Fide, are four polish chessplayer, respectively - 33rd place, am Radoslaw Wojtaszek (2716), 83 am Jan-Krzysztof Duda (2663), 95 am Casper Lightning (2657), 99. Dariusz Świercz am (2665 )

Ranking Świat (pierwsza setka)
Rank World (first one hundred)

RankNameTitleCountryRatingGamesB-Year
 1 Carlsen, Magnus g NOR 2851 0 1990
 2 Kramnik, Vladimir g RUS 2801 0 1975
 3 Caruana, Fabiano g USA 2795 14 1992
 4 Giri, Anish g NED 2790 14 1994
 5 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2788 1 1990
 6 Nakamura, Hikaru g USA 2787 14 1987
 7 Aronian, Levon g ARM 2784 14 1982
 8 Karjakin, Sergey g RUS 2779 14 1990
 9 Ding, Liren g CHN 2777 0 1992
 10 So, Wesley g USA 2773 0 1993
 11 Anand, Viswanathan g IND 2770 14 1969
 12 Eljanov, Pavel g UKR 2765 0 1983
 13 Harikrishna, P. g IND 2763 2 1986
 14 Svidler, Peter g RUS 2762 14 1976
 15 Li, Chao b g CHN 2755 9 1989
 16 Topalov, Veselin g BUL 2754 14 1975
 17 Grischuk, Alexander g RUS 2752 0 1983
 18 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2750 9 1985
 19 Gelfand, Boris g ISR 2740 9 1968
 20 Yu, Yangyi g CHN 2738 0 1994
 21 Andreikin, Dmitry g RUS 2736 8 1990
 22 Wang, Hao g CHN 2732 9 1989
 23 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2732 0 1983
 24 Jakovenko, Dmitry g RUS 2731 0 1983
 25 Adams, Michael g ENG 2728 3 1971
 26 Navara, David g CZE 2726 0 1985
 27 Radjabov, Teimour g AZE 2726 0 1987
 28 Vitiugov, Nikita g RUS 2725 10 1987
 29 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2722 0 1987
 30 Bu, Xiangzhi g CHN 2719 9 1985
 31 Wang, Yue g CHN 2718 0 1987
 32 Rapport, Richard g HUN 2717 19 1996
 33 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2716 2 1987
 34 Ponomariov, Ruslan g UKR 2712 0 1983
 35 Ivanchuk, Vassily g UKR 2710 0 1969
 36 Le, Quang Liem g VIE 2709 0 1991
 37 Leko, Peter g HUN 2705 0 1979
 38 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2703 9 1990
 39 Wei, Yi g CHN 2700 9 1999
 40 Bacrot, Etienne g FRA 2698 11 1983
 41 Ragger, Markus g AUT 2697 18 1988
 42 Korobov, Anton g UKR 2695 18 1985
 43 Cheparinov, Ivan g BUL 2695 14 1986
 44 Malakhov, Vladimir g RUS 2695 2 1980
 45 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2694 0 1979
 46 Matlakov, Maxim g RUS 2693 9 1991
 47 Sargissian, Gabriel g ARM 2693 9 1983
 48 Fressinet, Laurent g FRA 2692 4 1981
 49 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2692 0 1986
 50 Rublevsky, Sergei g RUS 2692 0 1974
 51 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2691 23 1982
 52 Hammer, Jon Ludvig g NOR 2689 9 1990
 53 Shirov, Alexei g LAT 2686 11 1972
 54 Granda Zuniga, Julio E g PER 2685 2 1967
 55 Morozevich, Alexander g RUS 2683 0 1977
 56 Najer, Evgeniy g RUS 2682 9 1977
 57 Almasi, Zoltan g HUN 2682 2 1976
 58 Ni, Hua g CHN 2681 18 1983
 59 Fedoseev, Vladimir g RUS 2680 18 1995
 60 Rodshtein, Maxim g ISR 2680 6 1989
 61 Inarkiev, Ernesto g RUS 2679 9 1985
 62 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2679 0 1982
 63 Kamsky, Gata g USA 2678 18 1974
 64 Howell, David W L g ENG 2678 2 1990
 65 Bareev, Evgeny g CAN 2675 0 1966
 66 Sjugirov, Sanan g RUS 2674 9 1993
 67 Areshchenko, Alexander g UKR 2674 0 1986
 68 Laznicka, Viktor g CZE 2673 9 1988
 69 Postny, Evgeny g ISR 2673 4 1981
 70 Jobava, Baadur g GEO 2672 13 1983
 71 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2672 9 1976
 72 Short, Nigel D g ENG 2671 0 1965
 73 Sadler, Matthew D g ENG 2670 2 1974
 74 Artemiev, Vladislav g RUS 2669 9 1998
 75 McShane, Luke J g ENG 2669 2 1984
 76 Lysyj, Igor g RUS 2668 0 1987
 77 Moiseenko, Alexander g UKR 2667 20 1980
 78 Nisipeanu, Liviu-Dieter g GER 2667 8 1976
 79 Smirin, Ilia g ISR 2665 4 1968
 80 Efimenko, Zahar g UKR 2665 3 1985
 81 Onischuk, Alexander g USA 2664 0 1975
 82 Hou, Yifan g CHN 2663 12 1994
 83 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2663 2 1998
 84 Adhiban, B. g IND 2663 0 1992
 85 Robson, Ray g USA 2663 0 1994
 86 Kovalenko, Igor g LAT 2662 4 1988
 87 Dreev, Aleksey g RUS 2662 0 1969
 88 Naiditsch, Arkadij g AZE 2660 11 1985
 89 Negi, Parimarjan g IND 2660 1 1993
 90 Tkachiev, Vladislav g FRA 2660 0 1973
 91 Meier, Georg g GER 2659 17 1987
 92 Movsesian, Sergei g ARM 2659 9 1978
 93 Bukavshin, Ivan g RUS 2658 0 1995
 94 Sethuraman, S.P. g IND 2658 0 1993
 95 Piorun, Kacper g POL 2657 2 1991
 96 Safarli, Eltaj g AZE 2656 9 1992
 97 Shankland, Samuel L g USA 2656 9 1991
 98 Akopian, Vladimir g ARM 2656 0 1971
 99 Swiercz, Dariusz g POL 2655 9 1994
 100 Amin, Bassem g EGY 2655 0 1988
____________________________________________________________________________

Na Polskiej liście, kilka kosmetycznych zmian, am J.K Duda, zyskał 11 punktów i przesunął się z 4 miejsca na drugie, natomiast am D. Świercz, bez zmiany w rankingu, ale sprawiło to zmianę miejsca z drugiego na czwarte, natomiast am M. Bartel, zyskał 9 punktów i przesunął się z 7 na 5 miejsce.

On the Polish list, a few cosmetic changes, GM JK Duda, gained 11 points and moved up from 4th to 2 place, while GM D. Świercz, no change in the rating, and made to change places, with secend, to four, while GM M. Bartel, gained 9 points and moved up from 7th, on the 5, position.

Ranking Polska (pierwsza setka)
Rank Poland (first one hundred)

NameTitleFedRatingGB.Year
 1 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2716 2 1987
 2 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2663 2 1998
 3 Piorun, Kacper g POL 2657 2 1991
 4 Swiercz, Dariusz g POL 2655 9 1994
 5 Bartel, Mateusz g POL 2634 11 1985
 6 Gajewski, Grzegorz g POL 2627 4 1985
 7 Miton, Kamil g POL 2625 3 1984
 8 Kempinski, Robert g POL 2623 0 1977
 9 Krasenkow, Michal g POL 2610 0 1963
 10 Tomczak, Jacek g POL 2605 1 1990
 11 Dragun, Kamil g POL 2597 9 1995
 12 Moranda, Wojciech g POL 2586 1 1988
 13 Socko, Bartosz g POL 2584 22 1978
 14 Mista, Aleksander g POL 2577 2 1983
 15 Jakubowski, Krzysztof g POL 2573 2 1983
 16 Dziuba, Marcin g POL 2566 6 1983
 16 Markowski, Tomasz g POL 2566 0 1975
 18 Macieja, Bartlomiej g POL 2554 4 1977
 19 Sadzikowski, Daniel m POL 2546 10 1994
 19 Olszewski, Michal g POL 2546 0 1989
 21 Czarnota, Pawel g POL 2537 0 1988
 22 Kanarek, Marcel m POL 2535 1 1993
 23 Antoniewski, Rafal g POL 2533 3 1980
 23 Bulski, Krzysztof g POL 2533 3 1987
 25 Heberla, Bartlomiej g POL 2532 0 1985
 26 Bobras, Piotr g POL 2525 2 1977
 27 Cyborowski, Lukasz g POL 2512 2 1980
 28 Pakleza, Zbigniew g POL 2511 0 1986
 29 Tazbir, Marcin g POL 2510 2 1988
 30 Jakubiec, Artur g POL 2509 1 1973
 31 Drozdowski, Kacper m POL 2490 10 1996
 31 Kuczynski, Robert g POL 2490 0 1966
 33 Warakomski, Tomasz m POL 2489 0 1989
 34 Gdanski, Jacek g POL 2485 14 1970
 34 Jaracz, Pawel g POL 2485 2 1975
 36 Leniart, Arkadiusz m POL 2484 1 1991
 37 Czakon, Jakub m POL 2479 0 1985
 38 Kuzmicz, Krystian m POL 2470 0 1987
 39 Matuszewski, Michal m POL 2468 0 1993
 40 Stopa, Jacek g POL 2465 8 1987
 41 Socko, Monika g POL 2459 2 1978
 42 Brodowski, Piotr POL 2452 1 1989
 43 Grabarczyk, Miroslaw g POL 2448 0 1971
 44 Nguyen, Piotr POL 2446 0 1991
 45 Luch, Michal m POL 2445 1 1988
 45 Butkiewicz, Lukasz m POL 2445 0 1988
 45 Krzyzanowski, Marcin m POL 2445 0 1994
 48 Sieciechowicz, Marcin m POL 2444 0 1992
 49 Zawadzka, Jolanta wg POL 2435 1 1987
 50 Wieczorek, Oskar m POL 2433 1 1994
 50 Dobrowolski, Piotr m POL 2433 0 1976
 52 Szelag, Marcin m POL 2432 1 1981
 52 Klekowski, Maciej m POL 2432 0 1992
 54 Lubczynski, Rafal m POL 2431 0 1988
 54 Zawadzki, Stanislaw m POL 2431 0 1984
 56 Stryjecki, Marek m POL 2427 0 1981
 57 Gajek, Radoslaw m POL 2426 9 1998
 58 Urban, Klaudiusz m POL 2422 0 1968
 59 Kolosowski, Mateusz m POL 2420 0 1992
 60 Dubiel, Jacek m POL 2419 1 1976
 61 Murdzia, Piotr m POL 2416 0 1975
 61 Stachowiak, Kamil m POL 2416 0 1986
 63 Szoen, Dariusz m POL 2415 0 1986
 64 Nasuta, Grzegorz m POL 2408 9 1996
 65 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2405 2 1987
 66 Weichhold, Pawel m POL 2402 0 1994
 67 Sopur, Lech POL 2399 0 1973
 68 Fraczek, Daniel m POL 2397 0 1986
 69 Jarmula, Lukasz m POL 2396 10 1998
 69 Jedynak, Radoslaw g POL 2396 0 1982
 71 Grabarczyk, Bogdan m POL 2395 0 1967
 72 Dobosz, Henryk m POL 2394 5 1953
 73 Sabuk, Piotr POL 2393 8 1992
 74 Szwed, Jacek f POL 2392 0 1989
 75 Janaszak, Dawid f POL 2390 1 1983
 76 Rajlich, Iweta m POL 2389 0 1981
 76 Sapis, Witalis m POL 2389 0 1964
 78 Szymanski, Marcin m POL 2388 0 1983
 79 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2386 4 1988
 80 Chojnacki, Krzysztof m POL 2385 0 1983
 81 Krysztofiak, Marcin m POL 2384 0 1986
 82 Hnydiuk, Aleksander m POL 2381 0 1978
 83 Dudzinski, Piotr f POL 2380 1 1984
 84 Nurkiewicz, Maciej POL 2378 0 1979
 85 Czerwonski, Aleksander m POL 2376 0 1965
 86 Mickiewicz, Piotr POL 2371 0 1979
 87 Steczek, Marcin f POL 2369 1 1976
 87 Tomczak, Rafal f POL 2369 1 1984
 87 Mikrut, Dariusz m POL 2369 0 1979
 90 Dlugosz, Jedrzej POL 2367 0 1982
 90 Skawinski, Arkadiusz f POL 2367 0 1988
 92 Deszczynski, Adam POL 2366 0 1970
 93 Stoma, Pawel POL 2365 0 1983
 94 Klim, Kamil POL 2364 0 1992
 95 Strzemiecki, Zbigniew m POL 2362 0 1993
 96 Goluch, Piotr f POL 2361 9 1992
 96 Kolago, Marcin POL 2361 1 1981
 98 Tymrakiewicz, Rafal f POL 2360 1 1977
 99 Maciejczak, Jakub f POL 2352 0 1988
 100 Kiolbasa, Oliwia wf POL 2348 0 2000
_________________________________________________________________________

Na Polskiej liście rankingowej kobiet, bez większych zmian w rankingach. Natomiast nastąpiła zmiana federacji przez Joanne Worek 2342 Elo, na Republikę Czeską.

On the Polish women's ranking list, with no major change in the rankings. In contrast, a change in the federation by Joanne Worek 2342 Elo, for the Czech Republic.

Ranking Polska Kobiety (pierwsza setka)
Rank Poland Women (first hundred)

NameTitleFedRatingGB.Year
 1 Socko, Monika g POL 2459 2 1978
 2 Zawadzka, Jolanta wg POL 2435 1 1987
 3 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2405 2 1987
 4 Rajlich, Iweta m POL 2389 0 1981
 5 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2386 4 1988
 6 Kiolbasa, Oliwia wf POL 2348 0 2000
 7 Zawadzka, Beata wg POL 2320 0 1986
 8 Harazinska, Ewa wf POL 2310 0 1998
 9 Toma, Katarzyna wg POL 2307 2 1985
 10 Kulon, Klaudia wg POL 2306 1 1992
 11 Warakomska, Anna wm POL 2288 0 1992
 12 Kantane, Anna wm POL 2280 13 1995
 13 Bartel, Marta wg POL 2274 0 1988
 14 Matras-Clement, Agnieszka wm POL 2242 8 1982
 15 Dabrowska, Krystyna wg POL 2228 0 1973
 15 Jaracz, Barbara wg POL 2228 0 1977
 17 Wozniak, Mariola wm POL 2197 18 1998
 18 Jakubiec, Edyta wm POL 2189 2 1981
 18 Jakubowska, Anna wm POL 2189 0 1988
 20 Przezdziecka, Ewa wf POL 2188 0 1988
 21 Kika, Dorota wm POL 2184 0 1987
 22 Leks, Hanna wm POL 2174 0 1989
 23 Chlost, Marlena wm POL 2160 0 1983
 24 Wisniowska, Klaudia wf POL 2157 0 1995
 25 Kubicka, Anna POL 2154 18 1999
 25 Lach, Aleksandra wm POL 2154 0 1995
 27 Adamowicz, Katarzyna wf POL 2145 0 1993
 28 Guzkowska-Nurkiewicz, Magdalena wm POL 2127 0 1975
 29 Leks, Maria wc POL 2126 0 1995
 30 Chmiel, Dominika POL 2120 0 1983
 31 Gosciniak, Maria wf POL 2117 0 1990
 32 Lukasiewicz, Anna POL 2110 0 1970
 33 Krasnodebska, Magdalena POL 2093 2 1991
 34 Szmacinska, Grazyna wm POL 2091 0 1953
 35 Andrejczuk, Beata wf POL 2088 0 1988
 36 Sliwicka, Alicja wf POL 2084 9 2001
 37 Smarsz, Agata POL 2083 2 1988
 38 Poznanska, Katarzyna POL 2082 0 1986
 39 Slabek, Agnieszka POL 2081 0 1964
 40 Leszner, Liliana wm POL 2079 0 1965
 41 Gorecka, Joanna wf POL 2075 2 1987
 42 Dziodzio, Angelika POL 2074 2 1996
 43 Antolak, Julia wf POL 2073 9 2000
 44 Dmochowska, Agnieszka wc POL 2069 19 1999
 45 Szewczak, Anna POL 2065 0 1975
 46 Zakoscielna, Kinga wf POL 2055 0 1993
 47 Chrzaszcz, Malvina POL 2050 0 1994
 48 Kasperek, Joanna POL 2049 0 1991
 49 Rychlik, Hanna POL 2047 0 1986
 50 Golek, Jagoda POL 2044 2 1991
 51 Bednarska-Bzdega, Malgorzata wf POL 2037 0 1972
 52 Murawko, Katarzyna POL 2031 0 1997
 53 Sobierska, Wioletta POL 2030 2 1990
 54 Halamus-Bulska, Agata POL 2023 0 1987
 55 Kohut, Anna POL 2021 9 1987
 56 Pastuszko, Kinga POL 2011 0 1997
 56 Zmarzly, Aleksandra POL 2011 0 1994
 58 Korosciel, Aneta POL 2005 0 1987
 59 Krokay, Urszula POL 2003 0 1986
 60 Szydlowska-Duda, Marta POL 2002 0 1987
 61 Gazik, Renata wm POL 2001 2 1972
 62 Magnucka, Milena wf POL 1994 0 1985
 63 Garbowska, Hanna wf POL 1991 0 1977
 64 Guzik, Jolanta wf POL 1990 9 1981
 64 Stolarczyk, Anna wc POL 1990 0 1988
 66 Weglarz, Joanna POL 1986 0 1973
 67 Juszczak, Anna POL 1980 1 1984
 68 Dadello, Aleksandra POL 1973 9 1998
 69 Jablonska, Sabina POL 1968 0 1994
 70 Maruszczak, Joanna POL 1965 0 1997
 71 Sikorska, Dorota POL 1962 0 1992
 72 Gonsior, Monika POL 1960 0 1978
 73 Mlynarska, Sylwia POL 1952 2 1984
 74 Jedrocha, Katarzyna POL 1945 9 1998
 75 Mackiewicz, Anna POL 1943 0 1986
 76 Kozlowska, Marzena POL 1935 2 1987
 77 Kaczmarska, Joanna POL 1932 9 2001
 77 Jacek, Roksana POL 1932 0 1995
 77 Jalowiec, Halina wf POL 1932 0 1960
 80 Marczuk, Anna POL 1931 9 1999
 81 Kalinowska, Zuzanna POL 1930 0 2002
 82 Ostrowska, Dominika POL 1926 0 1993
 83 Pacuszka, Wioletta POL 1923 0 1972
 84 Wesolowska, Hanna wf POL 1922 0 1956
 85 Bukowska, Katarzyna POL 1917 0 1970
 86 Topolan, Agata POL 1913 9 1999
 86 Smolenska, Olga POL 1913 0 1981
 88 Gorczyca, Dominika POL 1904 9 1982
 89 Kurtyka, Barbara POL 1897 0 1982
 90 Cieslak, Wiktoria POL 1896 9 2000
 91 Frej, Zofia POL 1893 9 2001
 92 Mlodzinska, Irena POL 1891 1 1988
 93 Krzywda, Malgorzata POL 1890 0 1984
 94 Zdziarska-Zareba, Lidia POL 1884 0 1988
 95 Kopica, Paulina POL 1880 9 1998
 96 Kozera, Aleksandra POL 1876 0 1994
 97 Czaplewska, Klara POL 1875 0 1997
 98 Kowara, Magdalena POL 1869 0 1992
 99 Sosnowska, Elzbieta wf POL 1867 0 1949
 100 Barczyk, Joanna POL 1864 0 1979
__________________________________________________________________________
           
              Krajowy ranking, średnia 10-ciu, najlepszych graczy. 
Country rank by average rating of top 10 players
AverageGMsIMsTotal Titled
1Russia27412335252406
2China27123930147
3United States of America268989137690
4Ukraine268787198531
5India26694188293
6France265649106401
7Armenia26523728110
8Poland264240104371
9Hungary264153117454
10Azerbaijan26412422123
11Israel26384153182
12England26353559266
13Netherlands26303583333
14Germany2623892511294
15Bulgaria25903655145
16Cuba25892049317
17Spain258746111570
18Croatia25843161255
19Georgia25812738122
20Serbia258054117584
21Czech Republic25793278294
22Belarus25681727100
23Norway25681131120
24Romania25602082290
25Argentina25512373265
26Greece25511324123
27Turkey2542821124
28Sweden25412038164
29Slovenia25351222115
30Italy25351142225
_________________________________________________________________________

Strona Fide / Site Fide www.ratings.fide.com
_________________________________________________________________________