poniedziałek, 31 marca 2014

Turniej Kandydatów / Tournament of candidates 2014

W autonomicznym Chanty-Mansyjsk, rozegrano "Turniej Kandydatów" od 13 do 30 marca 2014, który wyłonił nowego pretendenta na mecz o szachową koronę, z Mistrzem Świata, am Magnusem Carlsenem.
Turniej wygrał były mistrz świata, am Vishy Anand.

In the autonomous, Khanty-Mansiysk,  played "Candidates Tournament"( 13 to 30 March, 2014), which identified a new contender for game of chess crown of World Champion, GM Magnus Carlsen.
Tournament won by former world champion GM Vishy Anand

                        GM Viswanathan Anand, wins tournament of candidates 2014

_______________________________________________________________________

W turnieju wzięli udział:
The tournament was attended by:

1. Viswanathan Anand, były mistrz świata - former world champion (2770).
2. Lewon Aronian, drugi na światowej liście rankingowej Fide (2830)
Levon Aronian, the second in the world rating list Fide (2830).
3. Władimir Kramnik, zwycięzca Pucharu Świata - winner world cap 2013 (2787).
4. Weselin  Topałow, zwycięzca - winner grand-prix 2012-13 (2785)
5. Siergiej, Karjakin, z listy rankingowej - rating list (2766)
6. Peter Swidler, wybrany kandydat gospodarzy - host nominee (2758)
7. Shakhriar Mamediarow, drugie miejsce - runner-up grand-prix 2012-13 (2757)
8. Dinitri Andreikin,  finalista Pucharu Świata - world cap 2013 finalist (2709)
______________________________________________________________________

                         SZACHIŚCI - CHESS PLAYERS


________________________________________________________________________

1. Runda - Round:
Spora niespodzianka na początek turnieju, lider rankingu Lewon Aronian, przegrywa z byłym mistrzem świata, Viswanathanem Anandem.
Pozostali szachiści zremisowali swoje partie.

A surprise at the beginning of the tournament, leader of rating, Levon Aronian, loses with former, World Champion Viswanathan Anand. 
The other chessplayers, drew games.

2. Runda - Round::
W drugiej rundzie aż trzy partie rezultatywne, Kramnik wygrywa z Kariakinem, Swidler z Andreikinem i Aronian z Mamediarowem, natomiast Anand remisuje z Topałowem.

In the second round, there were three chess games result, Kramnik wins with Kariakin, Swidler wins with Andreikinem, and Aronian wins with Mamedyarov, while Anand draws with Topalov.

3. Runda - Round:
Kolejna niespodzianka, Vishy Anand wygrywa z Mamediarowem i samodzielnie prowadzi.
Pozostali szachiści zremisowali swoje partie.

Another surprise, Vishy Anand wins with Mamedyarov, and alone leads the tournament. 
The other chess players, draws.

4. Runda - Round:
Mamediarow przełamuje złą passę i wygrywa z Andreikinem, wygrywa także Aronian ze Swidlerem.
Anand z Kramnikiem dość szybko remisują.
Kariakin z Topałowem także zremisowali, przy czym Topałow, jako jedyny nie ma rezultatywnej partii i notuje czwarty remis.

Mamedyarov breaks losing streak and won with Andreikinem, also Aronian wins with Swidler. 
Anand with Kramnik, fairly quick draw. 
Kariakin with Topalov, also a draw, but Topalov, as only a fourth draw.

5. Runda - Round:
Ciekawie zapowiadała się partia Kramnika z Aronianem, i taka też była, wyszli z sali gry jako ostatni a grali ze zmiennym przebiegiem w większej części przeważał Kramnik, ale w końcu partia zakończyła się remisem.
Topałow ze Swidlerem także zagrali ciekawą partię, w początkowej fazie Topałow miał przewagę którą stopniowo tracił i przegrał, jako jedyny w tej rundzie.
Nadal prowadzi Anand z 3,5 punktami.

Interesting was the game, Kramnik with Aronian, they came out of the playing hall as the last, and played with a variable course of the game, Kramnik had the advantage, but the game ended in a draw. 
Topalov with Swidler, also played interestingly, in the early game Topalov had the advantage, which gradually lost and the only lost the game. 
Anand still leads with 3.5 points.


6. Runda - Round:
Tym razem partia Topałowa z Kramnikiem zapowiadała się interesująco, wydawałoby się że to Kramnik ma większą szansę na wygraną w kontekście przegranej w poprzedniej rundzie Topałowa, ale tym razem to Bułgar miał przewagę, którą zrealizował i wygrał.
Mamediarow wygrywa ze Swidlerem, a pozostali remisują.

This time the game Topalov with Kramnik, promised to be interesting, it would seem that it was Kramnik has a better chance of winning in the context of the defeat in the previous round, Topalov, but this time it had the advantage Bulgarian, which is completed and won. 
Mamedyarov wins with Swidler, and the other draws.

7. Runda - Round:
Sensacyjna wygrana Andreikina w 27 posunięciach z Topałowem, Bułgar zaczął grać w kratkę.
Aronian nie dał szans Kariakinowi, a Kramnikowi sprzyjało szczęście i wygrywa z Mamediarowem.
Anand po raz kolejny remisuje, (czwarta partia z rzędu), tym razem ze Swidlerem, ale nadal prowadzi w tabeli.

Sensational win Andreikina in 27 moves, of Topalov, a Bulgarian started playing variably. 
Aronian easy won with Kariakin and Kramnik was lucky and wins with Mamedyarov. 
Anand draws again, (the fourth game of the turn), this time with Swidler, but still leads the table.

8. Runda - Round:
Swidler przegrywa z Kariakinem, po długiej walce, mającej 82 posunięcia partii.
Anand z Aronianem, dość szybko zremisowali, także Kramnik z Andreikinem odnotowali remis.
Topałow choć miał niewielką przewagę to nie zdołał przekuć w zwycięstwo i zremisował z Mamediarowem.

Swidler loses to Kariakinem, after a long battle, having 82 moves the game. 
Anand with Aronian, fairly quickly drew, also Kramnik of Andreikinem draw. 
Topalov had a slight advantage, but he failed to win, and draw against Mamedyarov.

9. Runda - Round:
Niesamowita runda:
Aronian przegrywa z Mamediarowem, Kramnik przegrywa z Kariakinem, Topałow przegrywa z Anandem.
Viswanathan Anand, umocnił się jako samodzielny i zdecydowany lider.
Remis w partii Andreikina ze Swidlerem.

Amazing round: 
Aronian loses to Mamedyarov, Kramnik loses to Kariakin, Topalov loses to Anand. 
Viswanathan Anand, strengthened as an independent and decisive leader. 
Draw in the game, Andreikin v Swidler.

10. Runda - Round:
Niespodzianka a nawet sensacja dnia, Kramnik przegrywa białym kolorem ze Swidlerem, i tym samym oddala się od czołówki.
Pozostali zawodnicy zremisowali swoje partie.
Anand nadal prowadzi i ma punkt przewagi nad Aronianem.

Surprise and even the sensation of the day, Kramnik loses playing white color, with Swidler, and moves away from the leaders. 
The other draws. 
Anand continues to lead and has a point ahead of Aronian.

11. Runda - Round:
W tej rundzie wszystkie cztery partie zakończyły się remisami, najdłuzej grali ze sobą Karjakin i Topałow, ten pierwszy próbował wygrać z Bułgarem, ale dobrze broniący się Topałow, odparł wszystkie groźby i w końcu zremisowali.

In this round all four games ended in draws, the longest played together Karjakin and Topalov, and Karjakin trying to win with the Bulgarian chess players, but well defended Topalov, and finally draws.


12. Runda - Round:
W dwunastej rundzie tylko Topałow, zdołał wygrać, grając (białym kolorem) ze Swidlerem, i tym samym awansował o jedną pozycję i jest siódmy, Swidler natomiast spadł o jedno oczko i zajmuje ostatnie miejsce.
Pozostała szóstka graczy zremisowała ze sobą.

In the twelfth round Topalov won, playing (white color) with Swidler, and moved up one position and is the seventh, Swidler fell by one point and takes the last place. 
The remaining six players drew.

13. Runda - Round:
Sensacja dnia - Andreikin wygrywa z Aronianem, a Vishy Anand, remisuje z Kariakinem, i tym samym już teraz zapewnił sobie wygraną w turnieju i rewanż z Magnusem Carlsenem o mistrzostwo świta !
Kramnik rewanżuje się Bułgarowi z szóstej rundy, i wygrywa z Topałowem, który spada na ostatnie miejsce.
Swidler i Mamediarow, remis.

The sensation of the day - Andreikin beats Aronian and Vishy Anand draws with Kariakinem, and has now secured the win the tournament and a rematch with Magnus Carlsen, the championship entourage! 
Kramnik revenge for the Bulgarian, the sixth round, and wins with Topalov, which falls on the last place. 
Swidler and Mamedyarov, draw.

14. Runda - Round:
Ostatnia partia turnieju dla Ananda zakończyła się remisem ze Swidlerem, i szczęśliwy mógł odbierać gratulację zwycięstwa oraz nagrodę finansową, 135 000 Euro.
Największy pechowiec ostatniej rundy to Aronian, który przegrał z Kariakinem i tym samym znalazł się tuż przed Topałowem, na przedostatnim miejscu.
Pozostali szachiści zremisowali.

Last game of the tournament for Anand ended in a draw with Swidler, and happy to be able to receive the congratulations of victory in the tournament and wins the prize money 135 000. 
The biggest unlucky last round is Aronian, lost to Kariakinem and came in just before Topalov, the penultimate place. 
The other chess players drew.

______________________________________________________________________

Końcowa tabela - Final table:

______________________________________________________________________

Foto - Photos from the official website
Strona turnieju - Official web
www.candidates2014.fide.com
_______________________________________________________________________

niedziela, 16 marca 2014

Indywidualne Mistrzostwa Europy 2014


W stolicy Armenii, w Erywaniu rozegrano Indywidualnych Mistrzostwa Europy (2-15 marca 2014) w których wzięło udział 259 zawodników i zawodniczek
Zwyciężył am Aleksander Motylew (9 z 11) z Rosji, na drugim miejscu niespodziewanie znalazł się dziewiętnastoletni arcymistrz z Hiszpanii, Dawid Anton Guijarro (8 z 11), i na trzecim am Władimir Fedoseew (8 z 11) z Rosji.

In the capital of Armenia, Yerevan, played the Individual Championship European (2-15 March 2014) attended by 259 players. 
The winner, GM Alexander Motylew (9 of 11), from Russia, in the second place unexpectedly, he was nineteen grandmaster from Spain, David Anton Guijarro (8 of 11), and the third, GM Vladimir Fedoseew (8 of 11) from Russia. 


                                    Winner GM Motylev Alexander. Photo organizator.

Na mistrzostwach grało pięciu Polaków, i tylko am Radosławowi Wojtaszkowi (7,5 z 11), udało się uzyskać kwalifikacje do Pucharu Świata, zajmując jedenastą pozycję i zysk na rankingu 4,7 pkt Elo.
Awans do PŚ, uzyskało pierwszych 23, szachistów.

At the championships played 5 Polish chess players, and only Radosław Wojtaszkowi (7.5 of 11), managed to get qualified for the World Cup, with 11 position and earnings 4,7 Elo points. 
Promotion to the World Cup, received the first 23 chess players. 

Pozostali Polacy:
The other Polish chess players:

34. mc, Jam Krzysztof Duda
38. mc, Dariusz Świercz 
67. mc, Mateusz Bartel 
76. mc, Bartosz Soćko

Polscy uczestnicy "Indywidualnych Mistrzostwa Europy" wypowiedzieli się dla witryny chessbrains.pl oraz prezes Tomasz Delega i wiceprezes Włodzimierz Schmidt.

Polish participants' Individual Championship "spoke for the site chessbrains.pl and President Tomasz Delega and Vice President, Włodzimierz Schmidt.

www.wiadomosci.chessbrains.pl
___________________________________________________________________________
                                        
                          Wyniki końcowe, pierwsza 23-ka. Final results and the first 23.

___________________________________________________________________________

Więcej informacji, na tej stronie:
More information on this page: 
www.mistrzostwa.chessbrains.pl
___________________________________________________________________________
Strona turnieju - Site tournament
www.eicc2014.am


czwartek, 13 marca 2014

Turniej - Tournament UT Dallas SpringPolski arcymistrz Bartłomiej Macieja, wygrywa turniej UT Dallas Spring.
Od 8 do 13 marca 2014 roku, rozgrywany w amerykańskim mieście Dallas.
W turnieju brało udział 41 osób, w tym dwunastu arcymistrzów.

Polskę reprezentowali, am Bartłomiej Macieja (2583 Elo), który startował z 4 numerem, uzyskał 7 pkt z 9 partii, z zyskiem 16,4 pkt. na rankingu oraz kobieca mistrzyni Fide, Patrycja Łabędź (2101 Elo), która zajęła 27 miejsce (start z 36 pozycji) i zyskała 26,7 pkt. na rankingu.

Polish Grandmaster Bartlomiej Macieja wins Tournament UT Dallas Spring.
8 - 13 March 2014 year, played in the American city of Dallas. 
In the tournament participated 41 people, including twelve grandmasters. 

Poland was represented, am Bartłomiej Macieja, competed with four start number, gained 7 points out of 9, with a profit 16.4 points for rating and champion of women's Fide, Patrycja Łabędź, who took 27th place (start with 36 position) and has gained 26.7 points in the rating.

                                    Zwycięzca / Winner - GM Bartłomiej Macieja

Pełne wyniki - Full result
______________________________________________________________________
Strona turnieju oraz foto - Web site and photo
______________________________________________________________________

sobota, 1 marca 2014

Ranking FIDE marzec - march 2014


                                                        GM Magnus Carlsen

Na marcowej liście, mistrz świata am Magnus Carlsen, poprawia swój ranking o 9 punktów i osiąga 2881 elo, tym samym pobija po raz kolejny rekord rankingowy Fide.
Także swój rekordowy ranking poprawia am Lewon Aronian, z 2826 na 2830 elo.
Do pierwszej dziesiątki dostał się francuski am Maxim V-Lagrave, natomiast, am Borys Gelfand, odnotowuje spadek z 10 miejsca na 15.

At the March list, GM Magnus Carlsen world champion, improves ranking by 9 points and is now 2881, the same beats once again record ranking Fide. 
Also records rating has GM Levon Aronian, already increased from 2826 to 2830 elo. 
For the first ten got French GM Maxim V-Lagrave, while GM Boris Gelfand, recorded a decline of 10 places to 15th.

Pierwsza dziesiątka Świat - Top 10 World 


RankNameTitleCountryRatingGamesB-Year
 1 Carlsen, Magnus g NOR 2881 5 1990
 2 Aronian, Levon g ARM 2830 5 1982
 3 Kramnik, Vladimir g RUS 2787 0 1975
 4 Topalov, Veselin g BUL 2785 0 1975
 5 Caruana, Fabiano g ITA 2783 5 1992
 6 Grischuk, Alexander g RUS 2777 0 1983
 7 Nakamura, Hikaru g USA 2772 5 1987
 8 Anand, Viswanathan g IND 2770 7 1969
 9 Karjakin, Sergey g RUS 2766 0 1990
 10 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2758 12 1990
___________________________________________________________________________


W polskiej elicie szachowej, nadal bezapelacyjnie prowadzi am Radosław Wojtaszek, który legitymuje się 2713 Elo, z trzeciego na drugie miejsce "wskakuje" am Mateusz Bartel (2662) powiększając swoje konto o 11 punktów rankingowych.
Na trzecim miejscu am Bartosz Soćko (2654), który stracił 9 punktów, natomiast am Dariusz Świercz (2631), zyskał jedno oczko i wyprzedził tym samym am Grzegorza Gajewskiego (2626), który stracił 3 oczka.
Arcymistrz Kamil Mitoń (2591) przesuwa się z 8 na 7 pozycję, natomiast am Robert Kęmpiński (2590), traci 4 punkty i spada z 7 na 8 miejsce.
Pozostała dwója, am W. Moranda i am B. Macieja, bez zmian.

The Polish elite chess, still unquestionably leads GM Radoslaw Wojtaszek 2713 Elo, from 3 to 2 place "jumps" GM Mateusz Bartel, increasing by 11 ranking points. 
In third place GM Bartosz Socko, who lost 9 points, while GM Dariusz Świercz, gained one point and ahead of the same GM Grzegorz Gajewski, who lost 3 points.
Grandmaster Kamil Miton, moves from 8 to 7 position, while GM Robert Kempinski, loses 4 points and drops from 7th to 8th place.
The other two chess players GM W.Moranda and gm B.Maciej are unchanged.


Pierwsza dziesiątka, Polska - Top 10 Polish

NameTitleFedRatingGB-Year
 1 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2713 2 1987
 2 Bartel, Mateusz g POL 2662 11 1985
 3 Socko, Bartosz g POL 2654 10 1978
 4 Krasenkow, Michal g POL 2640 9 1963
 5 Swiercz, Dariusz g POL 2631 9 1994
 6 Gajewski, Grzegorz g POL 2629 1 1985
 7 Miton, Kamil g POL 2591 0 1984
 8 Kempinski, Robert g POL 2590 4 1977
 9 Moranda, Wojciech g POL 2589 0 1988
 10 Macieja, Bartlomiej g POL 2583 0 1977
____________________________________________________________________________

W Polskiej elicie szachowej kobiet, bez zmian na liście i bez zmian na rankingu. 

The Polish elite women's chess, without changes to the list, and no change in the ranking.

Pierwsza dziesiątka kobiet (Polska) - Top ten women (Poland)

#NameTitleFedRatingGB-Year
 1 Socko, Monika g POL 2446 0 1978
 2 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2418 0 1988
 3 Rajlich, Iweta m POL 2400 0 1981
 4 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2396 1 1987
 5 Zawadzka, Jolanta wg POL 2394 0 1987
 6 Worek, Joanna wg POL 2346 0 1986
 7 Bartel, Marta wg POL 2342 0 1988
 8 Kadziolka, Beata wg POL 2325 0 1986
 9 Dworakowska, Joanna m POL 2322 0 1978
 10 Kulon, Klaudia wm POL 2308 0 1992
____________________________________________________________________________
Tabela - Table
www.fide.com
____________________________________________________________________________
Foto : Susse Chess - facebook.com